Om Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Familieforbundet er et globalt forbund av individer og familier som har som mål å skape en verden med fred og enhet på tvers av nasjonale, kulturelle, religiøse og ideologiske barrierer, en verden der alle kan leve sammen i fred og harmoni. Familieforbundet er en bevegelse som ser på familien som løsningen. Hvis vi alle lærer å skape harmoniske familier og overvinner de problemer mange familier dessverre lider under, da vil vi være i stand til å skape langt bedre samfunn og nasjoner. Sunne familier er selve forutsetningen for gode samfunn, ja til og med for fred i verden. Samme hvilket religiøst eller politisk syn vi har, har de aller fleste av oss en familie.

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet ble stiftet først i U.S.A. 31. juli 1996 av Sun Myung Moon og hans kone Hak-ja Han og her i Norge 1. desember samme år. Familieforbundet ble registrert som eget trossamfunn 14. mai 2003 i henhold til Lov om trudomssamfunn og ymist anna.

Familieforbundet tok over mange av oppgavene som Enhetskirken (Den Forente Familie) til da hadde hatt innen Enhetsbevegelsen.

I et nøtteskall

Navn: Familieforbundet for Verdensfred og Enhet
Grunnlagt: 1996
Grunnleggere: Dr. Sun Myung Moon(1920-2012) og hans kone Hak-ja Han
Lære: Enhetsprinsippene, en lang rekke åpenbaringer dr. Moon mottok fra 1935 til 1945.
Se: Familieforbundets lære,  Se: kortfattet
Mål: Himmelriket på jorden. En harmonisk verdensfamilie, der alle kan oppleve fred, trygghet, frihet og kjærlighet.
Utbredelse: Størst i Sør-Korea og Japan, men utbredt i hele den frie, demokratiske verden.
Norge: Stiftet i Norge 1. desember 1996.  Registrert som eget trossamfunn i 2003.
Bakgrunn: Familieforbundet for Verdensfred og Enhet tok over mange av Enhetskirkens (Den Forente Families) funksjoner.
Vanlige spørsmål:  Se: Faq
Historie:  Se: Sun Myung Moons liv